Phép cộng và phép nhân thể hiện sức mạnh của dữ liệu. Phép trừ và phép chia thể hiện tương quan dữ liệu

Nguồn:: Tự ngẫm nghĩ, trải nghiệm


Cập nhật lần cuối : 4 tháng 1, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023