Phân tích dữ liệu

Chương trình GCC nhắm đến 2 đối tượng chính là:

  1. Các sinh viên đang học các ngành nghề có liên quan đến công nghệ Số.
  2. Người đang tìm việc có nhu cầu bổ sung kiến thức về công nghệ Số mới để phát triển kỹ năng nghề nghiệp của mình.
    Ngoài ra khóa học cũng sẽ dành cho các giảng viên của các trường và nhân viên tại các công ty có nhu cầu tìm hiểu và tiếp thu thêm kiến thức về công nghệ Số.
    Google - Courses

Cập nhật lần cuối : 17 tháng 12, 2023
Tạo : 17 tháng 12, 2023