Việc commit giúp ta phá code mà không sợ gì, giống như có đồ bảo hộ rồi thì tha hồ nghịch điện cao thế

Lý do:: Thứ ta đang trực tiếp chỉnh sửa mà ta tưởng là dữ liệu của mình thực chất là thứ được vay mượn từ commit
Khi nào biết cách sửa rồi thì chỉ cần git reset --hard là xong


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 1, 2024
Tạo : 30 tháng 1, 2024