Bỏ qua

Vấn đề hay gặp khi dùng Git

Quên add

Git không biết gì về folder

Thêm file vào .gitignore rồi mà vẫn không thấy file bị ignore

Các lệnh git thường sử dụng


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 29 tháng 10, 2023