Khi viết tính năng mới nên tạo branch mới

Nếu đang làm dở dang trên main rồi nhận ra từ đầu mình nên tạo branch mới thì dùng lệnh này:

git switch -c tênBranch

Nguồn::


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024