Khi viết tính năng mới nên tạo branch mới

Nếu đang làm dở dang trên main rồi nhận ra từ đầu mình nên tạo branch mới thì dùng lệnh này:

git switch -c tênBranch

Trên VS Code thì cài plugin GitLens. Xong bấm Ctrl+P, chọn GitLens: Git Switch To...


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024