Giao diện block cho phép người dùng linh hoạt hơn mà vẫn giữ được sự cấu trúc

Tuy nhiên, Khó có thể copy dữ liệu dạng block giữa các app khác nhau
Nguồn:: Maggie Appleton, https://maggieappleton.com/block-data


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 3 tháng 11, 2023