❓Tại sao không cho người chưa biết gì về công nghệ thông tin bắt đầu bằng việc học cơ sở dữ liệu trước thay vì học lập trình?

Nhiều nơi khi học lập trình trước sẽ cho bắt đầu học Python, vì Python giúp người mới học lập trình tránh được rất nhiều phiền toái (khi so sánh với các ngôn ngữ khác) vì cú pháp, khai báo, luật phức tạp… không cần thiết, từ đó giúp chúng ta tập trung vào cách thức giải quyết vấn đề. Điều này là đúng. Nhưng câu hỏi ở đây không phải là người mới nên bắt đầu bằng ngôn ngữ nào, mà là tại sao lại phải bắt đầu bằng việc học ngôn ngữ? Tại sao không bắt đầu bằng việc học cơ sở dữ liệu trước thay vì học lập trình? Vì đó mới là cái thứ họ sẽ làm việc thường xuyên

Nguồn:: Tự ngẫm nghĩ, trải nghiệm


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023