Vì Node, Deno viết trên V8 chứ không phải Gecko, nên chỉ có Chrome mới debug được chứ Firefox thì không

Ryan, tác giả của Node, đã viết ra Deno. Vì Node viết trên V8, nên anh tất nhiên rành V8 hơn Gecko. Để có thể làm Deno, thì công ty tạo ra Deno cần sống được trước. Nên việc đặt cược vào Gecko sẽ làm sự tồn tại của Deno gặp rủi ro hơn.

Sau một thập kỷ phát triển, tác giả của Node viết Deno để khắc phục những thiếu sót của Node
Nguồn:: Discord


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 9 tháng 1, 2024