Selenium bao gồm IDE, Remote Control, WebDriver và Grid. Selenium 1 thực ra là Remote Control. Selenium 2 thực ra là Remote Control có thêm WebDriver

Remote Control được sinh ra để giải quyết vấn đề Same-Origin Policy

  • Selenium IDE được phân phối dưới dạng plug-in của Firefox và khá dễ dàng để cài đặt và sử dụng. Người dùng không bắt buộc phải có kiến thức lập trình. Selenium IDE là một tool lý tưởng cho người dùng naive.
  • Selenium RC là một server cho phép một người dùng tạo ra kịch bản test với ngôn ngữ lập trình mong muốn. Tool cũng cho phép thực hiện các kịch bản test trong phạm vi rộng của các trình duyệt.
  • Selenium Grid đưa ra tính năng bổ sung vào Selenium RC bằng cách phân phối các kịch bản trên nhiều nền tảng và trình duyệt để thực hiện cùng một lúc, do đó thực hiện theo kiến trúc master-slave.
  • WebDriver là một tool khác hoàn toàn, có nhiều ưu điểm hơn Selenium RC. Sự kết hợp của Selenium RC và WebDriver được biết đến với cái tên Selenium 2. WebDriver tương tác trực tiếp với trình duyệt web và sử dụng khả năng tương thích gốc để tự động hóa.
  • Selenium 3 là sản phẩm được dự đoán nhiều nhất trong bộ Selenium nhưng chưa được đưa ra thị trường. Selenium 3 được khuyến khích dùng trong kiểm thử mobile.

Nguồn:: Viblo, Selenium Tutorials - 31+ Bài hướng dẫn học Selenium


Cập nhật lần cuối : 25 tháng 12, 2023
Tạo : 17 tháng 12, 2023