UTF là cách thức để chuyển đổi từ điểm mã sang hệ nhị phân

Nguồn:: Unicode Encoding! UTF-32, UCS-2, UTF-16, & UTF-8! - YouTube

Tuỳ vào phương thức mã hoá mà mỗi ký tự Unicode sẽ được biểu diễn bởi 1-4 đơn vị mã, 1-2 đơn vị mã, hoặc chỉ một đơn vị mã duy nhất


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023