Những số bắt đầu bằng 0x là những số hex


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 3 tháng 11, 2023