Kể cả khi viết nội dung bằng ngôn ngữ khác thì số ký tự ASCII vẫn nhiều hơn

Chúng thường nằm ở trong các thẻ HTML


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 3 tháng 11, 2023