Strick mode là chế độ code nghiêm ngặt, nó bắt buộc lập trình viên phải tuân thủ theo quy tắc mà javascript đưa ra

Nguồn:: Cách dùng use strict trong javascript (chế độ strict mode)


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023