Tạo phím tắt bằng AutoHotKey

Autohotkey là một phần mềm hỗ trợ người dùng Window, giúp thực hiện các thao tác nhanh và thuận tiện hơn, phù hợp với người làm văn phòng.

Thay thế các nút vô dụng trên bàn phím, như F1, Pause bằng các nút khác

::->::→
:*:<->::↔
:*:(::() {Left 2}
;~ :*:'::'' {Left 2}
:*:"::"" {Left 2}
:*:[::{[ 2}{bs}}{]} {Left 2}
:*:{::{{ 2}{bs}{}} {Left 2}
:*:\cross::❌❌
:*:\check:✔️✅
:*:lnaiv::[naïve realism](https://en.wikipedia.org/wiki/Na%C3%AFve_realism_(psychology\))
:*:lsce::[self-conscious emotions](https://en.wikipedia.org/wiki/Self-conscious_emotions)
:*:chaoban::Chào bạn. Cho mình hỏi bạn là ai vậy? Cám ơn nhé
Capslock::Ctrl
+NumLock::CapsLock


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 6, 2024
Tạo : 3 tháng 11, 2023