Bỏ qua

Quy ước đặt tên biến

Kiểu viết

Kiểu viết Ý nghĩa Ví dụ
ALL_CAP Hằng PI
snake_case Tên file. Riêng với Python thì là cả tên biến tên_file.js
kebab-case URL https://đường-dẫn-url
camelCase Biến, hàm, phương thức vậtThể
PascalCase Lớp, giao diện VậtThể

Tiền tố

Tiền tố Ý nghĩa Ví dụ
động từ Hàm runFunction()
động từ to be Biến boolean isTrue
_ Biến riêng (private/local) _privateMethod()
$ Dùng trong jQuery $_
I Interface IString
T Type TData

Trong trường hợp IT thì chúng được gọi là ký hiệu Hungary (Hungarian notation). Ngày xưa thì nó hữu ích, nhưng với những IDE mới hơn thì nó không còn cần thiết nữa. Dù vậy vẫn nên biết để có thể đọc code của người khác.

Tuy nhiên có hai loại ký hiệu Hungary. Loại ở trên gọi là Hungary hệ thống, là thứ không còn được khuyến khích. Còn với loại Hungary app thì vẫn hữu ích. Để phân biệt được chúng và hiểu được tại sao có thể xem bài Making Wrong Code Look Wrong – Joel on Software

freeCodeCamp, Snake Case VS Camel Case VS Pascal Case VS Kebab Case – What’s the Difference Between Casings?
Viblo, Bàn về quy cách đặt tên (Naming Convention)


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023