Terminal là cái chương trình để làm việc với shell

Hãy tưởng tượng ta có một thế giới đằng sau một tấm gương thần. Thế giới đằng sau tấm gương là cái lõi của hệ điều hành. Terminal là cái tấm gương. Ngôn ngữ ta dùng để giao tiếp với gương là command line. Shell là cái phần mềm của gương, là thứ khiến cho nó khác với những tấm gương bình thường. Nó có nhiệm vụ dịch và vận chuyển thông điệp của ta với cái thế giới đằng sau nó và ngược lại

Shell là cái vỏ bảo vệ lõi của hệ điều hành. Terminal, console, shell và command line thường được dùng lẫn lộn với nhau


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 3 tháng 11, 2023