Client ID là để authorization server biết client nào là client nào, còn client secret là để nó đảm bảo rằng client này chính là client đó

Nguồn:: Viblo, Tìm hiểu đôi chút về OAuth2


Cập nhật lần cuối : 21 tháng 6, 2024
Tạo : 17 tháng 12, 2023