Client gửi access token đến authorization server để được truy cập

Là một đoạn mã dùng để xác thực quyền truy cập, cho phép ứng dụng bên thứ 3 có thể truy cập vào những dữ liệu của người dùng trong một phạm vi nhất định mà nó cho phép. Token này được gửi bởi Client như một tham số được truyền vào hreader trong mỗi request khi cần truy cập đến tài nguyên trong Resource server.

Nếu để lộ mất access token thì cũng có thể coi như bị lộ password bởi có thể lợi dụng nó để lấy được những tài nguyên mà nó đang bảo vệ. Vì vậy, access token có một thời gian sử dụng nhất định (2 giờ, 2 tháng…) tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng cũng như yêu cầu về tính bảo mật. Access token chỉ được sử dụng một lần duy nhất, khi nó hết hiệu lực Client sẽ phải gửi lại yêu cầu đến Authorization server để lấy một mã access token mới.

Nguồn:: Viblo, Tìm hiểu đôi chút về OAuth2

Authorization sinh ra access token để client sử dụng
Khi access token hết hạn truy cập, client gửi refresh token đến authorization server để được cấp access token mới


Cập nhật lần cuối : 17 tháng 12, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023