Fb hạn chế rất nhiều API để tránh việc làm nhái page

App chỉ đọc đc những event của page (mà app đó quản lý hoặc có quyền quản lý) th.
Vd nếu đc phép như v, nghĩa là fb đag cc cho mình api để làm page nhái, chỉ việc nhập id của page khác vô app, xong tự load events, posts của page đó vô page mình. :grrrDerp:


Cập nhật lần cuối : 17 tháng 12, 2023
Tạo : 17 tháng 12, 2023