Có vẻ như ngày xưa engine với daemon là một

Có vẻ như sau này engine đã được định nghĩa lại để bao gồm CLI client, API và deamon

Nguồn:: Difference between Docker Desktop and Docker Engine - General Discussions - Docker Community ForumsDaemon là một loại chương trình trên các hệ điều hành Like-Unix hoạt động ẩn trong background không cần sự kiểm soát bởi user. Daemon sẽ được kích hoạt bởi một sự kiện hoặc điều kiện nào đó xảy ra cụ thể.

Thuật ngữ daemon có nguồn gốc từ các daemon trong thuần thoại Hy Lạp, đó là những sinh vật siêu nhiên được xếp hạng giữa các vị thần và những con người, sở hữu kiến thức uyên thâm và quyền lực. Socrates từng nói rằng có một daemon đưa ra cảnh báo và lời khuyên nhưng không bao giờ ép buộc anh theo dõi nó.

Từ daemon được sử dụng lần đầu tiên trong dự án MAC (sau này trở thành phòng lab MIT) sử dụng IBM 7094 vào năm 1963. Cách dùng từ ngữ này được lấy cảm hứng từ các daemon trong vật lý và nhiệt động lực học của Maxwell, đã giúp phân loại các phân tử có tốc độ khác nhau và thuật ngữ này cũng được mô tả quá trình hoạt động không ngừng nghỉ của các process trong hệ thống dưới background. Sau này, nó còn được diễn giãi với cách dùng từ viết tắt của Disk And Execution Monitor.

Nguồn:: Daemon trong Linux là gì ? - Technology Diver


Cập nhật lần cuối : 17 tháng 12, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023