Tuhocict

Mình tìm thấy trang này hay. Người viết là giảng viên và có vẻ chú trọng đến sự bao quát hơn là giới thiệu kỹ thuật nói chung. Ở các bài nhập môn đa phần đều nói về sự thiếu sót của các giáo trình tiếng Việt trước đây. Điều này chứng tỏ rằng họ có sự tách mình ra khỏi sự hối thúc hướng dẫn người khác, để quan sát xem thứ người học nghĩ là họ cần, và thứ người dạy nghĩ là người học cần có đúng là cái mà người học cần hay không.

Ví dụ như ở bài về C#:

Hiện nay, số lượng tài liệu lập trình C# rất nhiều. Mỗi tài liệu có hướng tiếp cận riêng. Tuy nhiên, các tài liệu tốt nhất đều viết bằng tiếng Anh. Trên mạng Internet bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều nội dung hướng dẫn học lập trình C# tiếng Việt. Tuy nhiên, chúng thường là những blog post hoặc series bài khá rời rạc. Việc tự học theo các website hoặc blog như vậy khá khó khăn và thiếu bài bản.
https://tuhocict.com/huong-dan-tu-hoc-lap-trinh-c-sharp/

Ví dụ khác ở bài về PHP:

Do ngôn ngữ lập trình PHP sử dụng chủ yếu trong phát triển ứng dụng web, các tài liệu dạy lập trình PHP ngay từ đầu sẽ gắn với xây dựng ứng dụng web. Cách tiếp cận này có một nhược điểm.

Ứng dụng web phức tạp với nhiều thành phần viết bằng nhiều ngôn ngữ: phần nội dung được diễn đạt bằng HMTL; phần hình thức được chỉ định qua CSS; thành phần xuất nhập dữ liệu chạy trên trình duyệt; thành phần xử lý (viết bằng PHP) chạy trên web server.

Như vậy, để học ngôn ngữ lập trình PHP, bạn đồng thời cũng phải học và hiểu tất cả các thành phần liên quan.

Dĩ nhiên, để học phát triển ứng dụng web, bạn phải biết tất cả các vấn đề trên. Tuy nhiên, với mục đích học ngôn ngữ PHP, chúng lại trở thành yếu tố nhiễu gây cản trở việc tiếp thu các vấn đề của riêng ngôn ngữ PHP.
https://tuhocict.com/huong-dan-tu-hoc-lap-trinh-php/

Nhóm biên soạn nhấn mạnh là đây không phải là dành cho người mới, mà là cho người đã có nền tảng rồi. Phải nói là may mắn là mình có tự học trước về JS rồi nên giờ mới hiểu được. Mình đọc bài giới thiệu về .NET thấy hiểu ra nhiều thứ.


Cập nhật lần cuối : 3 tháng 11, 2023
Tạo : 12 tháng 10, 2023