Bỏ qua

Vault2Link

Nếu bạn có website
Nhất là những ai cần vault

Dùng F G vì cú pháp tiếng Anh cho phép để F ở trước, G ở sau.

Diễn đàn là đăng và người khác có thể đọc được và có cơ chế xếp hạng bài đăng. Tương tác cao thì sẽ được đẩy lên cao hơn. Chat là chỉ những người vào đó mới đọc được, và không có cơ chế xếp hạng tin nhắn.

Bạn có thể ghi từ khác (VD: subreddit), nhưng sẽ mặc định là giống như nhóm

Liên kết rút gọn

Nếu có viết tắt thì dùng tên viết tắt, còn không thì lấy ký tự đầu tiên mỗi chữ

  • Convert bài viết thành định dạng phù hợp

  • 3 cấp bậc đầu: không có dấu - phía trước

  • Tất cả các cấp sau: luôn có dấu - phía trước. Nếu dưới nó còn có cấp nhỏ hơn thì phải có dấu : phía sau
Diễn đàn Discord Messenger Telegram
Tài khoản, trang, nhóm Server Community Group
Ảnh bìa, ảnh đại diện, v.v. Text Channel/Forum Channel Community Chat Topic
Channel Thread/Forum Post Sidechat

Diễn đàn

Tài khoản Trang Nhóm
Facebook/LinkedIn
Reddit Subreddit
GitHub Org

Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024