Bỏ qua

1.1 Cài đặt PowerShell, Deno, Python, Git, VS Code

Cách này dành cho các máy sử dụng Windows 10 trở lên.

B1: Mở PowerShell

Shell là cái vỏ bảo vệ lõi của hệ điều hành. PowerShell là một ngôn ngữ shell. Bạn bấm vào Start, tìm chương trình có tên PowerShell và chọn mục Run as Administrator

B2: Cài các chương trình cần thiết

Sao chép toàn bộ khối lệnh dưới đây, dán vào PowerShell và bấm Enter. Nó sẽ giúp bạn cài các phần mềm cần thiết mà không cần phải lên trang chủ của chúng tải thủ công từng cái về.

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned
winget install Microsoft.Powershell
winget install DenoLand.Deno 
winget install Python.Python.3.11
winget install Git.Git 
winget install Microsoft.VisualStudioCode

B3: Khởi động lại máy

Tiếp theo:: 1.2 Lấy code


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023