Share like từ page thì thấy được số tương tác trên Facebook

CTR thực chất là dựa trên impression. Nhưng khi Đăng bài trong group thì fb không cho mình biết con số đó. Nếu share từ page thì có 3 nhược điểm: nhiều group không cho share page, số impression bị gộp chung chứ không tách riêng, UTM bị gộp chung chứ không tách riêng. Nên em đang suy nghĩ ko biết mình dùng số engagement để thay thế có được không? Hơn nữa giữa CTR với việc so sánh số người vào giữa các source thì em thấy cái sau có vẻ hữu ích hơn?


Cập nhật lần cuối : 17 tháng 12, 2023
Tạo : 3 tháng 11, 2023