Seeding

Share kèm page thì sẽ thấy được chỉ số reach trên page và đỡ mất công chèn hình, nhưng share trực tiếp hình thì hình sẽ được lưu trong media


Cập nhật lần cuối : 15 tháng 2, 2024
Tạo : 15 tháng 2, 2024