❓Vai trò của các chỉ số trên Facebook trong phân tích web

Nếu nhiệm vụ của mình là dẫn người đọc tìm hiểu kỹ hơn web của mình, thì chỉ số react, reach, impression và engagement trên Facebook có còn quan trọng nữa không, hay chỉ cần xem báo cáo trên Google Analytics là đủ? Những chỉ số đó lúc này còn tác dụng gì nữa không?


Cập nhật lần cuối : 15 tháng 2, 2024
Tạo : 29 tháng 10, 2023