Protocol là cách để các bên nhận và gửi dữ liệu hiểu nhau

Nguồn:: What is a Protocol? (Deepdive) - YouTube

Một trong những protocol phổ biến nhất là HTTP. HTTP là ngôn ngữ để trình duyệt và webserver nói chuyện với nhau.

Top 8 Most Popular Network Protocols Explained - YouTube


Cập nhật lần cuối : 20 tháng 4, 2024
Tạo : 20 tháng 4, 2024