HTML giống như từng thành phần trong bộ đồ như quần, áo, nón, giày. CSS giống như màu sắc, kích thước của quần, áo. JS là thứ giúp thay đổi màu sắc, kích thước của quần, áo

Nguồn::


Cập nhật lần cuối : 30 tháng 1, 2024
Tạo : 12 tháng 10, 2023